Οριστικά-Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (praktiki.teithe.gr) έχουν αναρτηθεί τα Οριστικά-Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.