Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση Υποψήφιων Διδακτόρων:

  1. “Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό βρώσιμων ανθέων με τεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα και καλλυντικά”.
    Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 03/06/2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.