Δυνατότητα Λήξης Πρακτικής Άσκησης με 70% Ολοκλήρωση για τους Φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2020

“Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ 59181/Ζ1/19-5-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1935/τ΄Β/20-05-2020) και το υπηρεσιακό σημείωμα της Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ αποφασίζει την αναγνώριση και ολοκλήρωση αποκλειστικά της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υλοποιήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια κατ΄ ελάχιστο όριο το 70% του φυσικού αντικειμένου (105 ένσημα).

Φυσικά δίνεται η επιλογή σε όποιον/α φοιτητή/τρια επιθυμεί να περιμένει και να ολοκληρώσει την ΠΑ υλοποιώντας και τα 150 ημερομίσθια όταν αρθεί η αναστολή της ΠΑ με φυσική παρουσία.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.

Αύριο Τρίτη 9-2-2021 στις 7 το απόγευμα  συνάντηση στην Αίθουσα ΖΟΟΜ 1 για περισσότερες διευκρινήσεις.”

Αγαθή Πρίτσα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 013384, 2310 013923
email: agpritsa@nutr.teithe.gr