Έναρξη ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι διορθωτικές δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 23/11/2020 έως Τετάρτη 25/11/2020.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μαθήματα για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ, παρακαλούνται να στείλουν  ηλεκτρονικά  στην Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση Ένταξης πτυχίου Π.Ε. Δι.Πα.Ε» (https://nutr.ihu.gr/el/studies/forms-requests/), όπου θα αναγράφονται με σαφήνεια τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Την δήλωση των μαθημάτων τους θα την κάνει η Γραμματεία. Όσοι από τους περσινούς φοιτητές  οφείλουν μαθήματα για πτυχίο ΠΕ ΔΙΠΑΕ και δεν μπορούν από μόνοι τους να τα δηλώσουν, τότε θα κάνουν κενή δήλωση μαθημάτων και θα στείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμούν για εξέταση στην εξεταστική της Α Χειμερινής Περιόδου (εμβόλιμη ή μη).

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

  1. Δεν θα δηλωθούν στην παρούσα περίοδο μαθήματα στα οποία οι φοιτητές αποδεδειγμένα εξετάστηκαν επιτυχώς στις προηγούμενες 2 εξεταστικές περιόδους (Α Εαρινή Περίοδος 2020 και Β Περίοδος Σεπτεμβρίου) παρότι δεν «βλέπουν» τον προβιβάσαντα βαθμό τους στο ΠΥΘΙΑ.
  2. Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Προσοχή. Μετά την διορθωτική δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κρατήστε αντίγραφο.
  3. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Παλαιό ΠΠΣΝΕΟ ΠΠΣ, συμβουλευτείτε επίσης τον Οδηγό Μετάβασης στο νέο Π.Σ.).
  4. Φοιτητές έως και το 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 36 μονάδες ECTS, φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 42 ECTS και φοιτητές >8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε > 42 μονάδες ECTS.
  5. Φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με κατατακτήριες εξετάσεις θα δηλώσουν οι ίδιοι τα μαθήματα έως και το 3ο εξάμηνο του ΝΕΟΥ ΠΠΣ που παρακολουθούν. Σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου του ΝΕΟΥ ΠΠΣ προκειμένου να συμπληρώσουν τις 36 μονάδες ECTS, τότε την συμπληρωματική δήλωση αυτών των μαθημάτων θα την κάνει η Γραμματεία (θα στείλουν e-mail στην Γραμματεία, γνωστοποιώντας τα συμπληρωματικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου που επιθυμούν να  δηλώσουν)
Μετάβαση στο περιεχόμενο