Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Tμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων:

  1. «Μελέτη τoυ ρόλου σχετικών με την διατροφή αντιοξειδωτικών στη βλάβη του DΝA σε μοριακό επίπεδο»
    Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Μ. Α. Τερζίδης
  2. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων και του Ψηφιακού Αποθετηρίου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
    Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος
  3. «Διατροφική Αγωγή διαμέσου των σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιολόγηση και προτάσεις»
    Επιβλέπων: Καθ. Α. Παπαδόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης συμβουλευτείτε τη σελίδα “Διδακτορικές Σπουδές“.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/10/2020