Ανακοίνωση Παράτασης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χ.Ε. 20-21

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ανακοινώνει ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την Κυριακή 11/10/2020 των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», με MIS 5032657, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/).
Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.