Ανακοίνωση για 2η Ενημερωτική Συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και Ώρα 13.00 θα γίνει Ενημερωτική Συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση του Χειμ. Εξαμ. 2020-21 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στην Αίθουσα 2 του ZOOM