ΝΕΑ Ημερομηνία Εξέτασης του Μαθήματος “Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία”

Λόγω δυσεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων δεν κατέστη δυνατή, σήμερα Πέμπτη 3/9/2020 και ώρα 9.00 πμ, η εξέταση του μαθήματος “Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία”.
Η ΝΕΑ ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος “Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία”, θα είναι η Παρασκευή 4/9/2020 και ώρα 20.00μμ στην αίθουσα Zoom 1.