Επανέναρξη της Π.Α.

Κατόπιν δημοσίευσης της οδηγίας (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020), δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Χειμερινού 2019-2020 & Εαρινού Εξαμήνου 2020.
Μετά από ενημέρωση από τον ΟΑΕΔ μετά την άρση της απαγόρευσης, η πρακτική άσκηση θα παραταθεί για ισόχρονο διάστημα. Επισημαίνεται ότι η ισόχρονη παράταση της πρακτικής είναι αυτόματη και δεν απαιτείται καμία διαπιστωτική πράξη ή ηλεκτρονική αναγγελία – ενημέρωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.
Επομένως όλοι οι φοιτητές που εκπονούσαν την πρακτική τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση.
Οι φοιτητές με επιδότηση ΕΣΠΑ θα ενημερωθούν από το γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.