Αναστολή της Πρακτικής Άσκησης του Χειμερινού και Αναβολή Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, ενημερώνει τους φοιτητές ΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 ότι, αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτική τους άσκηση μέχρι τις 24-03-2020 σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ.117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών».
Επιπλέον, με χθεσινή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, με έναρξη 01-4-2020.

Επισυνάπτεται το Έγγραφο Υπ.Παιδείας αναβολής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών.