Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί άμεσα η δήλωση ατομικών στοιχείων από τους αναφερόμενους στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδ. έτους 2019-20 και να αποσταλεί με mail στο gramnutr@nutr.teithe.gr