Μεσογειακή Διατροφή & Τουρισμός

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της διεθνώς αναγνωρισμένης Μεσογειακής Διατροφής στο ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι του τουρισμού.

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θεωρεί καθήκον του την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής ως πολιτιστικό χαρακτηριστικό παγκόσμιας εμβέλειας, όπως επιβεβαιώνεται επίσημα και από την ανακήρυξη της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

Η Μεσογειακή διατροφή αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στον τουρισμό. Οι φοιτητές αυτής της ειδίκευσης θα αποκτήσουν προηγμένες δεξιότητες και γνώσεις με σκοπό την υιοθέτηση και αξιοποίηση της Μεσογειακής Διατροφής στις τουριστικές μονάδες της χώρας, καθώς και στην ανάδειξη του θεματικού τουρισμού.

Στα πλαίσια της ειδίκευσης, θα αναλυθεί η χρήση των λειτουργικών τροφίμων, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα. Οι απόφοιτοι θα μπορούν, εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, να αναδείξουν τα οφέλη αυτού του μοντέλου διατροφής προς όφελος της εθνικής οικονομίας.