Αθλητική Διατροφή

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η μελέτη των διατροφικών αναγκών των ασκουμένων αλλά και των αθλητών, ανά άθλημα, φύλο, ηλικιακή ομάδα και προπονητική περίοδο.

Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τη σύνταξη διαιτολογίων των αθλητών, λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω παράγοντες, είναι αναγκαία για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις στο αντικείμενο της διατροφής των αθλητών κατά τη διάρκεια του χρόνου αποκατάστασης μετά από τραυματισμό.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν με απόλυτη επάρκεια να αποτελέσουν στελέχη αθλητικών φορέων. Επιπλέον θα αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις για το ρόλο της άσκησης στη διατήρηση της υγείας καθώς και στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, απαραίτητες για να εργασθούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας και στον τομέα της δημόσιας υγείας.