Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΜΣ Διατροφή και Διαιτολογία
Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΤΘ141 Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 013444 (Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-15:00)
Fax: 2310791176
e-mail: pms.diatrofi@nutr.teithe.gr