Τομέας Διατροφής & Διαιτολογίας

Ο Τομέας Διατροφής και Διαιτολογίας στοχεύει στην ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που σχετίζονται με την επίδραση της διατροφής στη θρεπτική κατάσταση και στην υγεία ομάδων πληθυσμού, υγιών (εγκύων, ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, αθλουμένων και αθλητών) και ασθενών (παχύσαρκων,υπερτασικών, καρκινοπαθών). Η αποστολή του Τομέα είναι η κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στη διατροφική και συμπεριφορική θεραπεία ασθενειών, στην κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκαλεί η φυσική δραστηριότητα των αθλουμένων αλλά και των αθλητών, στην πρόληψη και στη βελτίωση της υγείας των ατόμων καθώς και στην κάλυψη των θρεπτικών και ενεργειακών αναγκών όλων των ηλικιακών ομάδων των υγιών ατόμων.

Στα αντικείμενα που πραγματεύεται ο τομέας, συμπεριλαμβάνονται η ηθική και η δεοντολογία του διατροφολόγου-διαιτολόγου,  οι βασικές αρχές διατροφής του ανθρώπου αλλά και οι βασικές αρχές κλινικής διατροφής, η κλινική διατροφή, η διατροφή στην παχυσαρκία, η διατροφή του ασκούμενου αλλά και η διατροφή του αθλητή, και η ψυχολογία και η συμβουλευτική στη διατροφή του ανθρώπου. (βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών).

Παράλληλα, ο Τομέας αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα και τα μέλη του συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Νutriheal, JANPA, PROTEIN, COSI).  Προσφέρει, επίσης, επιλογές συμμετοχής σε πρόγραμμα κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διατριβής στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus.

Μέλη Τομέα