Τομέας Τροφίμων & Διατροφής

Κεντρική αποστολή του Τοµέα Τροφίμων και Διατροφής είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που συνδέουν τα τρόφιμα με τη διατροφή του ανθρώπου. Τα αντικείμενα που πραγματεύεται ο τομέας αναφέρονται στην επιστήμη των τροφίμων και τη νομοθεσία που τα καλύπτει, στις βασικές αρχές παρασκευής των τροφίμων για μαζική εστίαση, στον ποιοτικό έλεγχο και την επισιτιστική ασφάλεια των καταναλωτών, στην επισήμανση των τροφίμων, στις διάφορες κατηγορίες τροφίμων (λειτουργικά, ειδικής διατροφής, βιολογικά, νεοφανή, συμπληρώματα κ.ά.), στο ανθρώπινο μικροβίωμα, καθώς και στους μικροοργανισμούς και τις τοξίνες που απαντώνται στα τρόφιμα (βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών).

Παράλληλα, ο Τομέας αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα µέσω του Εργαστηρίου Διερεύνησης, Ανάλυσης & Αξιολόγησης Τροφίμων και Διατροφικών Συνηθειών. Προσφέρει επίσης επιλογές συμμετοχής σε πρόγραμμα κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διατριβής στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus.

Μέλη Τομέα