Τομέας Βασικών Μαθημάτων

Ο Τομέας Βασικών Μαθημάτων θεραπεύει τα αντικείμενα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να αποκτήσουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη συνέχιση των σπουδών τους στις Επιστήμες Διατροφής και στη Διαιτολογία. Αντικείμενο και σκοπός του Τομέα είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες βάσεις στα αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας και της Πληροφορικής.

Ειδικότερα, τα μαθήματα του Τομέα καλύπτουν τα πεδία της Ανόργανης, Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας και Ενόργανης Ανάλυσης, της Βιοχημείας και του μεταβολισμού, της Βιολογίας και της Φυσιολογίας του Ανθρώπου και της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στην επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας. Παράλληλα μελετάται η αλληλεπίδραση των φαρμάκων με τρόφιμα και οι επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου.

Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν κατά κύριο λόγο στο Εργαστήριο Χημικής Βιολογίας και στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διατροφή, όπου αναπτύσσεται αξιόλογο ερευνητικό έργο.

Μέλη Τομέα