ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-70160
Εξάμηνο 7
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 3

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Πέμπτη 11:00-13:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 13:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 14:00-15:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο