ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-50130
Εξάμηνο 5
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα
ΘΕΩΡΙΑ Παρασκευή 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τρίτη 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 11:00-14:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη 08:00-11:00

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο