ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-40150
Εξάμηνο 4
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Δέσποινα
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, Κωνσταντίνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο