ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (*)

Κωδικός Μαθήματος 277-40110
Εξάμηνο 4
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Σταύρος
- ΠΡΙΤΣΑ, Αγαθή

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Ημέρα Ώρα

Δείτε το Πλήρες Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο