Έναρξη των μαθημάτων με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού

Η έναρξη των μαθημάτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με διδάσκουσα την κ. Δ. Κομνηνού, ξεκινά από Δευτέρα 10/5/2021 σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.
Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή των μαθημάτων θα δοθούν από την διδάσκουσα στο πρώτο μάθημα.