Μετεγγραφές/Μετακινήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Οι φοιτητές, των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να  αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής
  2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται ταχυδρομικά ή με courier από  22/12/2020 έως 12/01/2021 στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισημαίνεται ότι :

  • Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής αδερφών, όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση αποποίησης, η αποποίηση θα γίνει με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του/της αδερφού/ής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, ή εκτυπωμένης μέσω του ιστότοπου www.gov.gr, στην οποία θα αναγράφεται από τον / την φοιτητή /τρια ότι θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Τμήμα φοίτησής του/της και δε θα ασκήσει το δικαίωμα της μετεγγραφής/μετακίνησης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Γραμματεία θα ενημερώσει τους φοιτητές με ανακοίνωση ώστε να αιτηθούν τη διαγραφή τους από τη Σχολή προέλευσης και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα μας.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αποστείλετε mail (όχι τηλεφωνικά) στη Γραμματεία.