Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-21

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ στις 12-10-2020, στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 από την Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης»,MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020 το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021.
Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 22-10-2020 να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Παρατίθεται ο προσωρινός πίνακας.
Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ