Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2020 – 21

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/-τριών στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας θα πρέπει να κατατεθεί έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 φάκελος στη γραμματεία του τμήματος που να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκεστο Υπουργείο Παιδείας
  2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής
  3. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση
  4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου ταυτότητας)
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  6. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τα αγόρια)
  7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Ο φάκελος μπορεί να παραδοθεί δια ζώσης στη γραμματεία του τμήματος ή να αποσταλεί με ταχυδρομείο ή courrier στην ταχ. Δ/νση : ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 141

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας από τη Γραμματεία του Τμήματος θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail που έχετε δηλώσει  στη αίτηση εγγραφής σας :

  1. Το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικούς σας
  2. Βεβαίωση σπουδών

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς θα γίνουν από τη Γραμματεία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων (θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις) για τους πρωτοετείς θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση.

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση