Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΕΑΡ 2019-2020 και πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Με βάση τις συστάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και την αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1935/20-05-2020), οι εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν πλήρως ηλεκτρονικά και εξ’ αποστάσεως.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα βάσει του παρακάτω προγράμματος:

Οι ακριβείς διαδικασίες με τις οποίες θα εξεταστούν τα μαθήματα διαφέρουν και έχουν, ως επί το πλείστον, ήδη αναφερθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων από τους υπεύθυνους διδάσκοντες. Όπου απαιτείται, θα λάβετε περαιτέρω διευκρινίσεις από την ιστοσελίδα κάθε μαθήματος στο moodle.teithe.gr (ή στο apps.nutr.ihu.gr/eclass για όσα μαθήματα έχουν μεταφερθεί εκεί).

Διευκρινίζεται ότι, για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής εξέταση, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

  1. Στις μεθόδους εξέτασης όπως η προφορική εξέταση ή το online Quiz σε συνδυασμό με επίβλεψη στο Zoom απαιτείται η ύπαρξη και χρήση μικροφώνου και κάμερας στον υπολογιστή του εξεταζόμενου ή, εναλλακτικά, η χρήση smartphone (μέσω της εφαρμογής Zoom στο app store).
  2. Ταυτοποίηση του εξεταζόμενου με την επίδειξη (μέσω κάμερας) της ακαδημαϊκής ταυτότητας
  3. Όπου απαιτείται ψηφιακή ταυτοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ιδρυματικός λογαριασμός
  4. Στην περίπτωση παράδοσης εργασίας ή γραπτού, αυτά πρέπει να αποτελούν προϊόν του αποκλειστικού πνευματικού μόχθου του φοιτητή και πρέπει να γίνεται αναφορά με σαφήνεια σε οποιαδήποτε βοήθεια λήφθηκε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή σύστημα καθώς και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία δύνανται να υποβληθούν σε αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου λογοκλοπής.
  5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να διενεργείται καταγραφή της συνεδρίας εξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης (με οποιονδήποτε τρόπο) θα καταγραφούν μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεσή στο δίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Σε περίπτωση παράδοσης ηλεκτρονικού αρχείου που εμπεριέχει ηλεκτρονικό γραπτό, αυτό θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς υποδομές του πανεπιστημίου.

Συμμετοχή στις εξετάσεις

Στην περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στη νέα πλατφόρμα εξετάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και να εγγραφείτε στα μαθήματα στα οποία σκοπεύετε να εξεταστείτε (με οποιονδήποτε τρόπο).

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο https://exams-minutr.the.ihu.gr/ (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή στα μαθήματα της πλατφόρμας αυτής είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των μαθημάτων που αναφέρονται στο πρόγραμμα εξετάσεων