Μάθημα “Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία” θα αρχίσουν την Πέμπτη 2/4/2020 στις 15.30 μ.μ. στην Αίθουσα (Zoom) της Νοσηλευτικής.

Tο link της αίθουσας βρίσκεται αναρτημένο στο e-CLASS

Μαρία Λαβδανίτη