ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”

Για τη διαδικασία πραγματοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων κατά το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα για τον κορωναϊό, οι φοιτητές που δήλωσαν το εργαστηριακό μάθημα να παρακολουθούν συστηματικά τις σχετικές ανακοινώσεις στην πλατφόρμα του Moodle.

Μένουμε όλοι στο σπίτι!