Μάθημα Εργομετρία και Διατροφή – Προτεινόμενο σύγγραμμα

Το σύγγραμμα που προτείνεται από το διδάσκοντα για το μάθημα Εργομετρία και Διατροφή είναι:
Εργομετρία
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963767
Έκδοση: 3η έκδ./2015
Συγγραφείς: Κλεισούρας Β.
ISBN: 9789963258031
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD