Παράταση ηλεκτρονικών αιτήσεων για κάρτα σίτισης 2019/20

“Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και  ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών

παρατείνεται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2019″. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά  την προγενέστερη ανακοίνωση που αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τον τρόπο αποστολής τους.