Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων Χειμ. Εξ. 2019-2010

Τα Θεωρητικά μαθήματα για το Χειμ. Εξάμηνο 2019-20 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 07-10-2019

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 14-10-2019 μετά τις δηλώσεις μαθημάτων (θα υπάρξει ανακοίνωση για τις δηλώσεις)

Μετάβαση στο περιεχόμενο